Evently

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Tlač Tag

Rasťo pracuje v rodinnej firme Tlačiareň Bardejov od roku 2001. Je to svet ofsetovej tlače a výroby obalov. Vonia po papieri a tlačiarenskej farbe a nie je to len čierna. Okrem Pantone farieb má rád aj celý farebný gamut CMYK. Voľný čas trávi s rodinou a čítaním kníh (kvalitne vytlačených). V článku sme s Rasťom preberali, ako ekológia a aktuálne trendy prenikajú do tlače a aké podklady má od grafikov najradšej.