Evently

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Dominika ŽÁKOVÁ

Dominika ŽÁKOVÁ

Dominika Žáková je absolventkou maľby v IV. ateliéri na Vysokej škole výtvarných umení. Vo svojej práci sa sústreďuje na teóriu farieb – na prednáškach a workshopoch, ale i v každodennej maliarskej praxi. Svojou tvorbou často stiera hranice medzi voľným a úžitkovým umením. Po štúdiu viedla Galériu Dunaj~, ktorej cieľom bolo priblížiť tvorbu najmladšej generácie výtvarníkov ich rovesníkom.