Evently

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Ivan ULIČNÝ

Ivan Ulicny, Alien studio

Ivan ULIČNÝ

Ivan Uličný začínal ako grafik – zalamovač pre menšie štúdio v Banskej Bystrici, kde tvoril hlavne katalógy, plagáty, obaly produktov, grafiku do kníh či bedekrov. Neskôr sa začal zaujímať o 3D a v roku 2007 nastúpil do ALIEN studia, v ktorom pôsobí dodnes, momentálne na pozícii Creative Director, 3D designer a VFX compositor. Podieľal sa na tvorbe desiatok až stoviek TV spotov a printových vizuálov pre značk ako Kofola, Škoda, Suzuki, O2, Tatrabanka, Zlatý Bažant, VÚB banka, Sedita, KIA a mnoho ďalších. Zastáva funkcie ako 3D designer, animátor, compositor supervisor a v niektorých projektoch aj ako režisér.