Evently

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Mikina DIMUNOVÁ

Mikina Dimunova

Mikina DIMUNOVÁ

Mikina Dimunová je odborníčkou na vizuálnu identitu. Po absolvovaní štúdia na VŠVU strávila štyri roky v Paríži, čo formovalo súčasný charakter jej profesionálnej tvorby. Už popri štúdiu na vysokej škole zrealizovala viac než 100 titulov knižných obálok, venovala sa divadelným vizuálom a neskôr prešla k tvorbe komplexných konceptov identít.

Medzi dôležité realizácie posledných rokov patria brand identity pre značky Neva Oslo, Nehera, platformy podporujúcej vizuálne umenie – Collective, redizajn identity Ceny Nadácie Tatra banky, kampaň pre Balet Slovenského národného divadla, či vizuálny koncept sezóny Divadla Andreja Bagara a mnoho ďalších projektov, ktoré kontinuálne buduje.