Evently

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Ondrej JÓB

Ondrej Job

Ondrej JÓB

Ondrej Jób je dizajnér písma momentálne žijúci v Bratislave. Absolvoval štúdium vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2008) a štúdium dizajnu písma Type and Media na Kráľovskej akadémii umení (KABK) v holandskom Haagu (2009). Medzi jeho hlavné aktivity patrí tvorba komerčných písiem ako aj písiem na mieru, branding a lettering. Venuje sa tiež výskumným projektom a vývoju softvéru v oblasti dizajnu písma a typografie.